De dagelijkse gang van zaken en het bepalen van het te voeren beleid wordt geregeld door het hoofdbestuur van VoVeSa.
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

Naam Functie  
Marc de Boer voorzitter
Schelte Halma penningmeester
Schelte Halma ledenadministratie
Wies Brunner secretaris
Yvonne Alberts materiaalbeheer
Monique Alberts pr en social media
Selma Castiglione ledenadministratie
Simone Appelman jeugdzaken

De bestuursleden zijn via e-mail bereikbaar door op de envelop achter hun functie te klikken.


Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de volgende commissies:

Activiteitencommissie
Beachcommissie
Jeugdcommissie
Wedstrijdzaken