beach volleyball 2

Basis spelregels VoVeSa Beachvolleybal, Poulewedstrijden

De bal mag na een blok wel nogmaals door de oorspronkelijke blokkeerder worden gespeeld. Wel wordt dit dan als 2e contact van het team beschouwd.
Net als voorgaande jaren is er geen scheidsrechter aangewezen we gaan van het fair play principe uit (wil er iemand fluiten mag dat natuurlijk)
Er wordt 3 tegen 3 gespeeld. Zijn jullie met meer spelers indraaien bij de opslag mag evt .Wel moet er minimaal 1 vrouw in het veld staan.indien beide teams akkoord mag je ook 4 tegen 4 spelen
Er zijn geen vaste posities voor spelers in het veld. Er is ook geen middellijn. Wanneer de tegenstander niet wordt gehinderd, mag er onderdoor gestapt worden.
De puntentelling gaat bij beachvolleybal de eerste 2 sets tot en met de 21 met een verschil van 2 punten. En de 3 de set tot 15 punten Een wedstrijd bestaat altijd uit 3 gespeelde sets
Bij beachvolleybal wordt om de 7 punten gewisseld.(3 e set om de 5 punten)Dit om beide teams een zelfde soort van omstandigheden te bieden ten opzichte van de wind of zon die tegen is.
Servicepass... Indien de service bovenhands wordt opvangen worden, mag dit alleen met een harde techniek.
De 3 basis aanval technieken bij beachvolleybal zijn:
 Smash = een hard geslagen bal met open hand.
 Shot = een zacht geslagen, geplaatste bal met open hand.
 Pokeshot = een met de knokkels gespeelde bal.
Als een bal naar de overzijde wordt gespeeld mag er geen zacht/lang contact zijn.
Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.
TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.
Een push- of duwtechniek, waarbij sturing wordt gegeven aan de bal is dus niet toegestaan.
Bij het bovenhands spelen van een setup (aanvals opzet voor smash, shot of push) hoeft er geen kort contact te zijn, maar er mag niet zijdelings worden gespeeld (enkel loodrecht op de schouderlijn)
Na het bovenhands spelen mag de bal geen draaiende beweging vertonen. Geen effect en niet meer dan een enkele omwenteling van de bal.
Een blok telt als een contact, waarna de bal dus nog maar 2 keer mag worden geraakt als hij aan dezelfde zijde van het net blijft.
Als er een team lid verhinderd is mag er een andere speler worden meegenomen als die maar niet op ere divisie nivo wedstrijden speelt.

 

UITLEG KING OF THE COURT op 11 en 12 Mei

Teams

Elk team bestaat uit drie (3) spelers.
Elke wedstrijd start met vijf/zes (5,6) teams.
Om te bepalen wie het voordeel van starten aan de King’s side krijgt wordt er geloot.
Deze loting vindt vlak voor de wedstrijd plaats. Elk team pakt een kaart en het team dat de koning pakt mag aan de King’s side starten.
De volgorde aan de challenger’s side wordt bepaald door de overige kaarten. (Aas, Vrouw, Boer, 10,9)

 

Spelregels

De wedstrijd wordt op een regulier beachvolleybalveld gespeeld.
De King’s side (kant van de kleedkamers )is de kant van het veld waar de teams punten kunnen scoren.
De challenger’s side is de kant waar teams de ‘Kings’ aan de andere kant van het veld kunnen uitdagen. Als het team aan de challenger’s side de rally wint verdienen zij het recht om de plaats van de ‘Kings’ aan de King’s side in te nemen.
Elke rally start met een service van het team dat zich aan de challenger’s side van het veld bevindt.
Het team dat mag serveren mag zelf bepalen welke speler uit het team serveert. Er is geen specifieke volgorde.
Wanneer het team aan de King’s side de rally wint verdient dit team één (1) punt en mogen zij aan de King’s side blijven.
Wanneer het team aan de challenger’s side de rally wint verdient dit team een plek aan de King’s side en vervangt dit team het team dat gedurende de rally aan de King’s side speelde.
Punten kunnen uitsluitend verdiend worden aan de King’s side.
Wanneer het team aan de King’s side de rally verliest moeten zij de King’s side verlaten en gaan zij terug naar de challenger’s side. Aan de challenger’s side wachten zij op hun beurt om te spelen.
Wanneer het team aan de challenger’s side de rally verliest verlaten zij het veld en blijven zij aan de challenger’s side. Aan de challenger’s side wachten zij op hun beurt om te spelen.
Er is een maximum van acht (8) seconden tussen het einde van een rally en het begin van een volgende rally.
Wanneer een rally start zal het spel worden gespeeld aan de hand van de reguliere beachvolleybal regels.
Teams kunnen gedurende de wedstrijd geen time-out nemen.

 

Punten

Wanneer een team aan de challenger’s side een servicefout maakt, wordt er geen punt verdiend door het team aan de King’s side. Uitzondering is als er 3 keer achter elkaar fout wordt geserveerd, dan wordt er wel een punt verdiend door de king’s side.
Elke derde (3e) foutserve is dus één (1) punt voor het team aan de King’s side. Na 3 foutervices op rij of na een goede service gaat de teller weer naar nul.
Aan het einde van iedere ronde die gespeeld wordt zal het team met de minste punten worden geëlimineerd.
Wanneer er twee (2) teams zijn met de minste punten aan het einde van de ronde, zal het team dat het meeste punten aaneengesloten aan de King’s side heeft gemaakt in de wedstrijd blijven (longest stay). Het andere team wordt geëlimineerd.
Wanneer de twee (2) teams met de minste punten ook evenveel punten aaneengesloten aan de King’s side hebben gescoord, zal het team dat als eerste deze reeks aan de King’s side heeft behaald in de wedstrijd blijven. Het andere team wordt geëlimineerd.
Wanneer er meerdere teams met nul (0) punten zijn, zal het team dat als eerste de de King’s side heeft behaald in de wedstrijd blijven (m.u.v. de startpositie die op basis van loting wordt bepaald). Het andere team wordt geëlimineerd. Wanneer er meerdere teams de king’s side niet hebben gehaald wordt er geloot.
De ronde die volgt in de wedstrijd zal worden gestart in de volgorde volgend uit het resultaat van de gespeelde ronde. Het team met de meeste punten zal starten aan de King’s side. Het team met daarna de meeste punten zal als eerste starten aan de challenger’s side. Het team met daarna de meeste punten zal als tweede team aan de beurt zijn een de challenger’s side. Enzovoort.

 

Tijd

Elke ronde tijdens de wedstrijd wordt gespeeld in vijftien (15) minuten.
De finale ronde wordt gespeeld tot vijftien (15) punten met een maximum van vijftien (15) minuten.
Er zal een buzzer(fluitje) zijn aan het einde van elke ronde. Wanneer de buzzer gaat, betekent dit het einde van de ronde.
Wanneer de buzzer midden in een rally afgaat, wordt de rally uitgespeeld en is de wedstrijd daarna afgelopen.