De vakantie is bijna voorbij en dat betekent dat de trainingen weer gaan beginnen! Zie hier voor het voorlopigeschema