We zijn op zoek naar enthousiaste jongens en meisjes, die zin hebben om twee keer in de maand op de zondagochtend extra trainingen te krijgen op techniek. Ze zullen trainen met andere jeugd met nagenoeg hetzelfde niveau. De trainingen duren 2 uur en zullen gegeven worden in Leeuwarden.


Graag verwijzen we je naar de bijlagen met het verzoek om dit te verspreiden onder jullie jeugdleden en jeugdtrainers. 

We hopen veel van jullie jeugdleden te verwelkomen op 10 september as. 

Met vriendelijke groet, 
Secretariaat VC058

Mark Getkate
tel: 06-38586043

Bijlagen:

- uitnodiging

- aanmeldingsformulier