Bij voldoende belangstelling organiseert Rayon Middelsee weer een scheidsrechtersopleiding in mei.


Omdat het niet altijd gemakkelijk is scheidsrechters op te leiden zoals wordt voorgeschreven in de scheidsrechtersopleiding nieuwe stijl (boek bestuderen en met begeleiding van een ervaren scheids een aantal wedstrijden fluiten)heeft rayon Middelsee besloten nog een keer de mogelijkheid te bieden de opleiding min of meer op de oude manier te doen.
De vereniging Grouw’64 heeft al een aanvraag gedaan voor 5 nieuwe scheidsrechters.
De cursus zal bestaan uit drie bijeenkomsten waarvan een deel theorie en een deel praktijk. Hidde Frankena (ervaren scheidsrechter en cursusleider)zal weer worden gevraagd om de cursus te geven. Na de cursus worden afspraken gemaakt om de proeve van bekwaamheid te doen.
Dus één keer fluiten waarbij een beoordelaarmeekijkt en aangeeft of de scheidsrechters licentie wordt toegekend.

Zoals het nu lijkt zal de cursus worden gehouden in de sporthal in Franeker op 12, 19 en 26 mei 2014
Graag horen wij zo spoedig mogelijk of er vanuit uw vereniging belangstelling is en zo ja hoeveel personen.
We hopen dat er veel verenigingen zijn die van deze kans gebruik gaan maken!

Plaats, tijd en meer informatie volgt na aanmelding.
Met vriendelijke groet, .
Namens sectie arbitrage Rayon Middelsee Jos Terlouw

(Voor meer informatie en aanmelding: info@vovesa.nl. Wij geven je dan op. Bestuur VoVeSa)