Veel verenigingen hebben moeite om een tweede scheidsrechter te leveren voor wedstrijden in de 1e klasse. Nevobo Noord heeft in navolging van de andere regio's besloten om het leveren van een tweede scheidsrechter in de 1e klasse niet langer verplicht te stellen.

Bekijk 'Lees meer...' voor de motivatie van Nevobo.

Het volleybalseizoen is alweer enige tijd bezig en vele wedstrijden zijn inmiddels gespeeld. Hoewel erg veel verenigingen zeer hun best doen om voldoende scheidsrechters te leveren, blijkt dit in de praktijk toch moeilijker dan gehoopt. Kijkend naar de opkomst van scheidsrechters valt direct op dat met name de tweede scheidsrechter in de 1e klasse vaak afwezig is. Het lukt blijkbaar veel verenigingen niet om deze scheidsrechter aan te wijzen en daadwerkelijk te laten fluiten.

Kijkend naar de situatie in de rest van Nederland, blijkt dat regio Noord de enige regio is die nog een tweede scheidsrechter in de 1e klasse verplicht stelt. In de andere regio's is eerder al gekozen voor afschaffing van deze verplichting vanwege bovenstaand probleem.

Als regio zijn we dan ook genoodzaakt een keuze te maken in de wijze waarop we hiermee omgaan. Wat ons betreft zijn er twee mogelijkheden:

  1. handhaven van de verplichting voor het leveren van de tweede scheidsrechter in de 1e klasse. Dit vereist controle en zal bij afwezigheid dan ook gevolgd moeten worden door het opleggen van een sanctie.
  2. afschaffen van de verplichting voor het leveren van de tweede 2e scheidsrechter in de 1e klasse. Dit geeft verenigingen "lucht", voorkomt het opleggen van erg veel sancties, maar geeft tegelijkertijd ook een signaal af over het niveau dat verwacht mag worden van de arbitrage in de 1e klasse.

De voor- en nadelen van deze beide opties afwegend, hebben we besloten om te kiezen voor optie 2. Dat betekent dat, met terugwerkende kracht, verenigingen dit seizoen geen 2e scheidsrechter meer hoeven te leveren voor de 1e klasse. Er zullen geen sancties worden opgelegd voor de wedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn.

NB: Cursisten die momenteel de VS2 (of VS3) volgen dienen de cursus wel af te maken. De kosten voor deze opleiding zijn sinds dit seizoen verdisconteerd in de teamgelden. Dat betekent dat alle teams meebetalen aan de VS2 en VS3 opleidingen. Om te voorkomen dat teams wel betalen voor opleidingen, terwijl het door afhaken van cursisten geen scheidsrechters oplevert, worden de kosten voor de opleiding wel in rekening gebracht zodra een cursist vroegtijdig met de VS opleiding stopt.

Tenslotte wil ik u er graag op wijzen dat het nog wel is toegestaan om een tweede scheidsrechter te leveren voor een 1e klasse wedstrijd. Vooral voor beginnende scheidsrechters kan het prettig zijn om eerst als tweede scheidsrechter te fluiten, om zodoende wedstrijdervaring op te doen. Het is echter aan de vereniging hoe hiermee om te gaan.