De Bildtse slag te St Annaparochie organiseert voor alle senioren volleyballers die volleyballen in de Bildtse slag het Griet de Boer Simmerstop Toernoai waar sport en gezelligheid voorop staan.

Wat: Volleybal mix toernooi minimaal 2 eigen team leden per team.
Wanneer: Donderdag 30 April vanaf 19:00
Kosten: € 2,- per speler te voldoen op 30 April
Opgave: voor 16 April per team of individueel per mail
via: info@bildtseslag.nl O.v.v GBST, naam vereniging, team heren/ dames teamnr en het aantal spelers.

Wie wil dit volleybal festijn op de vaste speelavond nou missen.

Bij teveel opgave telt de volgorde van opgave.